”Jag tror på att ett positivt och förutsättningslöst samtal skapar mervärde för alla parter.”

Mitt engagemang och min drivkraft ligger i att kunna vara den som både lyssnar och ställer frågor som leder till reflektion och eftertanke.

Med en MBA i botten, har jag 35 års erfarenhet från internationellt ledarskap, konsultvärlden och flertalet entreprenörsverksamheter, och jag har själv startat bolaget jag idag leder.

I mitt mentorskap strävar jag efter att vara en katalysator för din kompetensutveckling genom stor förståelse av både komplexa – och mindre utmanande – problemställningar och uppgifter.

Jag stöttar dig som vill utveckla din strategiska förmåga, långsiktiga planering, riskvärdering, förändringsledning och att direkt och indirekt leda kolleger och kunder, internationell utveckling och generellt entreprenörskap.

Jag finns tillgänglig i Oslo och digitalt och samtalen med mig föregår på norska alternativt engelska.

Pris för privatpersoner/60 min: 3000 kr (inkl. moms). För mentorförlopp om 6, 9 eller 12 gånger erbjuds rabatterat paketpris.

BOKA MENTORSKAP MED MIG!

Både jag och VOCA Mentorship är måna om att du får det mentorskapet, som just du söker. Därför rekommenderar vi dig att börja med ett kostnadsfritt provsamtal, för att därefter ta ställning till hur du vill lägga upp ditt mentorskap framåt.

Anmäl dig till ett 20 minuters kostnadsfritt provsamtal!

Boka provsamtal

Boka Fler samtal