ALLMÄNNA VILLKOR

När du som kund beställer och betalar en mentor- eller aktiv rådgivningstjänst ingår du ett avtal mellan dig och VOCA Mentorship AB (Bolaget).

1. FÖRETAGSNAMN

VOCA Mentorship AB (nedan benämnt VOCA Mentorship),

Org. nr: 559325-8386, Garvar Lundins Gränd 8, 112 20 Stockholm, Sverige. Mailadress: hello@vocamentorship.com

2. VÅRT ANSVAR

VOCA Mentorship ansvarar för kundrelationen i fall av information, kommunikation, hantering av personuppgifter enligt GDPR samt hantering av betalning och eventuell återbetalning.

3. SSL/TLS – SÄKERHET OCH UPPGIFTER

Alla uppgifter hanteras tryggt på en säker https-sida och överförs med nya revisioner av TLS. Hela sidan är krypterad med SSL. Om du befinner dig på en webbplats där det står https. I adressfältet så krypteras all trafik mellan dig som besökare samt servern du kommunicerar med. Detta gör att det är mycket svårt att avlyssna eller manipulera informationen som skickas er emellan och SSL ger därmed en mycket högre säkerhet än en okrypterad http. anslutning.

4. VÅRA TJÄNSTER

VOCA Mentorship säljer mentor- och konsulttjänster till både privatpersoner och företag. Tjänsterna utförs av mentorer anslutna till VOCA Mentorship och kan bestå av insatser som levereras vid ett eller flertalet tillfällen.

5. UTFÖRANDE AV TJÄNST

Beställd tjänst utförs av mentor i enlighet med kundens önskemål och bokningsbekräftelse. Kunden kan boka av beställda och betalda tjänster framtill 48 timmar innan tjänsten börjar konsumeras och återfå betalt belopp. Kontakta hello@vocamentorship.com, för återbetalning av beloppet.

6. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER

Konsumenttjänstlagen gäller inte för dessa typer av tjänster. Det beror på att tjänsterna börjar konsumeras när rådgivningens startar. Ångerrätten gäller bara till dess att en vara eller en tjänst har börjat konsumeras.

7. AVBOKNING AV MÖTE

Du har möjlighet att avboka upp till 48 timmar innan ett planerat möte. Om avbokningen sker på grund av något förhinder från din sida föreslår vi att du tillsammans med din mentor bokar upp en ny tid. Om avbokningen sker på grund av att du inte vill ha tjänsten, men önskar återbetalning av ditt förlopp, måste du skicka ett skriftligt meddelande till din mentor och till oss på VOCA Mentorship; hello@vocamentorship.com.

8. OM PRISER

För tjänster som ska konsumeras av privatpersoner anges priset inklusive moms. För tjänster som riktar sig till företag, anges priserna exklusive moms. Ingen fraktkostnad tillkommer.

9. OM PERSONUPPGIFTER

När du bokar ett provsamtal alternativt ett mentorförlopp med en mentor på www.vocamentorship.com och därmed också kryssar i att du läst och godkänt 1) mentor/adept-avtal, 2) allmänna villkor och 3) vår integritetspolicy, godkänner du samtidigt att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig.

Vi hanterar dina uppgifter enligt gällande lag, dvs GDPR. Du har rätt enligt GDPR att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall på privacy@vocamentorship.com.

10. ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att ingå ett avtal med VOCA Mentorship och för att boka ett möte med en mentor tillsammans med oss.

11. ALLMÄNNA VILLKOR

Kunder har tolkningsföreträde för dessa allmänna villkor i det fall som avtalen har motsträvig innebörd.