INTEGRITETSPOLICY

VOCA Mentorship AB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur VOCA Mentorship AB samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder tjänsten VOCA Mentorship AB (“Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VOCA Mentorship AB är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vocamentorship.com.

Genom att boka mentorskap via vocamentorship.com, accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du beslutar dig för att genomföra din bokning.

1. PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av VOCA Mentorship AB i samband med att du bokar mentorskap:

Information som du ger till oss:

  • Person- och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Uppgifter kan även samlas in om du lämnar feedback.

Information som samlas in på andra sätt:

  • Tekniska data. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök.

2. HUR DINA UPPGIFTER ANVÄNDS

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att kunna kommunicera med dig samt genomföra beställning och fakturering av beställt mentorskap. VOCA Mentorship AB behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

  • För att tillhandahålla Mentorskapet. Din person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att administrera din förfrågan och för att kunna fullgöra avtalet emellan oss.
  • För att kommunicera med dig. Din person- och kontaktinformation (bland annat e-post och mobiltelefon) kan komma att användas för att skicka notifieringar och meddelanden till dig, till exempel nyhetsbrev och relevant information.
  • För att utveckla och förbättra vår Mentorplattform. Tekniska data (inkl. allmän feedback) kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra vårt erbjudande av mentorskap. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat VOCA Mentorship AB:s intressen av att utveckla och förbättra sin tjänst för sina adepter.

3. SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med ditt mentorskap. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter.

4. DINA UPPGIFTER BEHANDLAS INOM EU/EES

VOCA Mentorship AB kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

5. DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av VOCA Mentorship AB Här nedanför följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

  • Rätt att invända mot personuppgiftsbehandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste VOCA Mentorship AB antingen visa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
  • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas, osv.
  • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
  • Rätt till skadestånd. Du har rätt att begära ersättning om du har lidit skada till följd av att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lag.

6. DU KAN ALLTID KONTAKTA OSS

VOCA Mentorship AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559325-8386.

VOCA Mentorship AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. VOCA Mentorship AB följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vocamentorship.com .

7. KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.