Utvecklar det professionella och moderna ledarskapet

Att vara ledare betyder att man är en frontfigur i bolaget som andra ser upp till och som, av både senior ledning och organisation, förväntas ge det stöd som krävs för att gemensamt satta affärsmål ska nås. Många har dessvärre inte kompetens eller de verktyg som krävs för att förverkliga dessa förväntningar. Ett professionellt mentorskap utvecklar de färdigheter som krävs, samtidigt som det boostar självförtroende och bidrar till en mer kvalitativ arbetsprestation.

Bygger talanger och stärker företagskulturen

Vetenskap visar på att en av anledningarna till att duktiga medarbetare söker sig bort, är just bristen på ett relevant mentorskap. Att ge dessa medarbetare möjligheten till långsiktigt mentorskap kommer att visa sig på sista raden; genom bättre ledarskap och stöd som i sin tur skapar engagemang, ökar produktiviteten och bidrar till en starkare lojalitet. Känslan av att vara sedd och hörd i kombination med utveckling och förståelse för den långsiktiga planen är A och O för en stark företagskultur med framåtlutad organisation.

Stärker din attraktivitet som arbetsgivare

Möjligheten till professionell utveckling är något som väger tungt för de flesta millenials när de söker sig till en ny arbetsplats. Med det i åtanke, så är mentorskapet ett sätt att visa att man som bolag lägger stor vikt vid personlig och professionell utveckling, och därmed attraherar talanger och rätt kompetens till just ert bolag.

Ökar kompetens och ger nya infallsvinklar

Utvecklingen går fort framåt, och det är lätt att som ledare vara hemmablind och därmed inte se hur bolagets mål, strategier och organisation bör förflytta sig för att fungera både idag och på lång sikt. Att ta del av någon annans kompetens genom ett professionellt mentorskap, är på många sätt en ögonöppnare, och skapar en genväg till kunskap som bidrar till ett tydligt och framåtriktat ledarskap.

Är du nyfiken på hur mentorskapet skulle kunna se ut i din organisation? Kika då in på vår hemsida  Mentorskapsprogram för företag – Kontakta oss | VOCA Mentorship eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-07-28

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom våra erfarna mentorer: Hitta din mentor här – Boka online | VOCA Mentorship