Ledarskapet är en ynnest. Ett privilegium. Och det handlar i mångt och mycket om att vara fokuserad på att växa sitt humankapital. Teamet. Den allra viktigaste tillgången i en organisation.

En tillgång som kräver ett konstant, intresserat och nyfiket fokus på utveckling. En tillgång som växer med uppgiften och som levererar resultat, innovation och ökad produktivitet, så länge tillit, uppmuntran och erkännande är en del av ledarskapet.

Men vad innebär det som ledare att ha ett medarbetarcentrerat mindset? Ett mindset som bygger humankapital och resultat? Och hur skapar du som ledare en kultur som driver förändring och självledarskap? En kultur med tillit?

Börja med dessa 3 steg;

1)    Sätt teamet först

En bra ledare sätter sitt team först. Det är teamets samlade ansträngning och arbete som får äran när det går bra. En bra ledare ger beröm, firar framgångar och erkänner prestation. En bra ledare tar också på sig hela ansvaret när resultatet inte blivit som önskat. Det måste vara tillåtet att som medarbetare misslyckas – att känna sig trygg i att hela tiden vara uppbackad av sin chef.

2)    Skapa utvecklingsmöjligheter

En bra ledare skapar möjligheter för utveckling genom utbildningar, coaching och mentorskap. Utveckling som stärker kompetens och självledarskap – och som gagnar både individ och bolag. En bra ledare investerar i sina team, säkerställer succession och är inte rädd för att anställa medarbetare med bättre kunskap än sin egen.

3)    Var rak och ärlig

Bra ledare kommunicerar både framgång och motgång. Alltid. Låt inte spekulationer spridas och skapa andra sanningar än den som finns. Våga vara sårbar och transparant. Ingen är allvetande. Lita på teamets expertis, insikter och rekommendationer.

”It doesn’t make sense to hire smart people and tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.” – Steve Jobs

Är du nyfiken på hur vi på VOCA och kan stötta dig på resan mot att bygga ett starkt humankapital? Kika då in på vår hemsida Mentorskap och rådgivning för Ledare | VOCA Mentorship eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2022-09-06

VOCA erbjuder affärsnära rådgivning och coachning genom professionellt mentorskap riktat till VD och seniora ledare.