Vi har tidigare understrukit vikten av ödmjukhet som en central del av ett effektivt ledarskap. Och i dagens snabbrörliga och osäkra värld framstår detta inslag som ännu viktigare, där ödmjukhet och lyhördhet blir nyckeln till att skapa tillit och därigenom en tryggare och mer stabil organisation.

När diskussionen om vad som utgör ett gott ledarskap dyker upp, stöter vi ofta på en mångfald av åsikter. Inom VOCA Mentorship möter vi VD:ar och ledare som tror att deras roll kräver ett allvetande om både företaget och organisationen. Man tänker att det goda ledarskapet handlar om att vara den som sitter med alla svaren. Med det kommer prestationskraven och kontrollbehovet – och i jakten på detta kan närvaron och tilliten, grundpelare för ett effektivt ledarskap, gå förlorade.

Att som ledare tro på devisen ”ensam är stark” blir alltmer orimligt i en värld i konstant förändring. Många verkar dessvärre glömma bort kärnan i ett hälsosamt ledarskap.

Ledarskap är inte en fråga om individuell framgång; det handlar om att omge sig med kompetenta människor och skapa förutsättningar för gemensam framgång.

Det är också här som ödmjukheten kommer in i bilden. Att vara ödmjuk gentemot lärande och att inse att ens egen kompetens inte alltid är tillräcklig, men att det är gemenskapen som är nyckeln framåt.

En ödmjuk ledare inser att hen inte alltid är den mest kunniga personen i rummet. Hen är trygg i sitt vetande att det inte heller behövs. En ödmjuk ledare uppmuntrar sina kollegor, respekterar och lyssnar på åsikter samt hyllar goda idéer, oavsett källan. Ödmjuka ledare tar ansvar för sina felaktiga beslut och när saker inte går som planerat.

Vissa förväxlar ibland ödmjukhet med svaghet eller brist på mod. Psykologisk forskning visar dock det motsatta. Ödmjukhet associeras med egenskaper som uppriktighet, rättvisa, prestigelöshet och autenticitet – inget av dessa är motsatsen till att vara stark och modig.

Våga vara ödmjuk. Inför dig själv, din roll och din kompetens – men framför allt, inför lärandet och för dina medarbetare. Det är det som kommer att göra skillnad för framtiden.

Om du är intresserad av hur VOCA Mentorship kan stödja dig i att våga vara dig själv som ledare och utveckla de sidor av dig som leder både dig och dina medarbetare mot framgång, då in bland våra mentorer eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2024-01-04

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship kan hjälpa dig att våga vara dig själv som ledare, och utveckla de sidor av dig, som leder både dig och dina medarbetare till framgång? Kika

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!