I en nyligen publicerad artikel i Forbes, så lyfter man empati som en av ledarskapets absolut viktigaste färdigheter. Det är inte överraskande – snarare sitter du och jag vid morgonkaffet och nickar igenkännande. Vi vet ju redan att empati är positivt i mötet med andra människor och i relationen mellan ledare och medarbetare.

Men det som ger detta påstående extra kraft – ”att empati är den viktigaste färdigheten” – är att forskning kring det empatiska ledarskapet visar på en betydande effekt på affär och resultat, då det både stöttar och utvecklar innovation och samtidigt kreerar tillit, engagemang och delaktighet.

Nu, mer än någonsin, har det varit utmanande att leda andra. Och att i den digitala världen vara närvarande i vardagen, och känna in hur medarbetare har det på riktigt, är svårt. Men det är ju det empati handlar om; att känna in och förstå andras behov – och att faktiskt använda förmågan att sätta sig in i någon annans verklighet och använda den som utgångspunkt, för att kunna stötta och guida framåt.

I detta nu är det viktigt att komma ihåg, att i svallvågor och efterdyningar av pandemin, så är det många runt omkring oss som lider av stress. Liv har kastats helt upp och ner, både arbetsmässigt och privat – och trots att längtan efter att få återgå till en mer normal vardag är stor, så har den mentala påfrestningen satt spår och behöver uppmärksammas.

Andra har å andra sidan upplevt motsatta sidan av myntet i denna pandemi, och njutit av (kanske) kortare arbetsdagar och en flexibilitet i vardagen som underlättat för projekten kring fritid och familj. Och många av dessa fasar för att ”tvingas” tillbaka till en vardag med pendling och långa arbetsdagar.

Att förstå i vilken fas, som din omgivning och dina medarbetare är – är viktigt.

Ingen är den andra lik – och det som syns på utsidan reflekterar inte alltid insidan.

Att leda med empati skapar tillit och bygger starka relationer och organisationer, som i sin tur genererar engagemang och kulturförstärkning, med positiv effekt på resultatet som konsekvens.

Vikten av att värna kring det empatiska ledarskapet är större än på länge.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och vi kan hjälpa dig att utveckla ditt empatiska ledarskap? Kika då in bland våra mentorer eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-09-29

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!