Nöjda kunder och medarbetare är vägen till framgång

Mitt tydliga signum är att jag har en passion för kunden, att ta kundens perspektiv och låta det påverka vad vi gör och hur. För att hantera en komplex värld tillämpar jag metodik inom traditionell management kombinerat med tvärfunktionella arbetssätt och design thinking.

Jag har haft ledande roller för team, initiativ och program inom Customer Experience Management, CRM Strategy och Customer Insight i stora bolag och har verkat i London och Sverige.

Med lång erfarenhet på kundsidan stöttar jag organisationers VD och ledning som rådgivare, konsult och kursledare i en rad branscher. Fokus är på kund- och medarbetarcentrering kopplat till affärsstrategi, varumärkesstrategi och kunderbjudande.

Med mig som mentor får du stöd och hjälp inom kundcentrering, kundupplevelse, strategi, affärsutveckling, transformation och varumärkesstrategi samt ledarskap och styrning kopplat till det.

Som person har jag ett holistiskt och visionärt synsätt som tar avstamp i nuläget, stöttar i att definiera nya möjligheter och vägen dit. Jag har ett inlyssnande sätt, är snabb på att lägga pusslet och se möjligheter utifrån din unika situation. Jag utmanar status quo och vi sätter tillsammans en tydlig riktning för att få det att hända på riktigt.

Jag finns tillgänglig digitalt och i Stockholm och våra samtal är på svenska eller engelska.

Pris för privatpersoner/60 min: 2500 kr (inkl. moms). För mentorförlopp om 6, 9 eller 12 gånger erbjuds rabatterat paketpris.

BOKA MENTORSKAP MED MIG!

Både jag och VOCA Mentorship är måna om att du får det mentorskapet, som just du söker. Därför rekommenderar vi dig att börja med ett kostnadsfritt provsamtal, för att därefter ta ställning till hur du vill lägga upp ditt mentorskap framåt.

Anmäl dig till ett 20 minuters kostnadsfritt provsamtal!

Boka provsamtal

Boka Fler samtal