När vi pratar mentorskap, så är det på något sätt underförstått vilka fördelar som finns utifrån dialogen mellan mentor och adept, tidigare beskrivit i artikeln ”ledarens genväg till nya perspektiv”. Men det är inte bara adepten som drar nytta av mentorskapet – ett professionellt mentorskapsprogram gynnar hela organisationen;

1. Utvecklar ledare

Våra ledare är i frontlinjen i varje bolag, och som ett resultat av detta har de också en betydande inverkan på flera områden, bl.a. verksamhetsresultat, rekryteringar och engagemang. Tyvärr har många ledare inte möjlighet att maximera sin potential eftersom de vare sig får det stöd eller de nycklar som behövs, för att kunna lyckas. Ett professionellt mentorskap gör att ledare utvecklas och förbättrar både kompetens och resultat, samtidigt som de levererar högre kvalitet i sitt arbete och når längre i sin professionella utveckling. Med detta stärks det interna förtroendet och förutsättningarna för både individens och organisationens framgång ökar markant.

 2. Säkerställer HIPO’s

Vi vet att de vi kallar för HIPO’s (”high potentials”) arbetar betydligt hårdare än sina kolleger, och bidrar med ett långt större värde (>90%) än de som inte är att betrakta som desamma. Genom det förstår vi också varför det är extra viktigt att just dessa HIPO’s stannar kvar i bolaget, och bidrar till framtiden. Vanligaste orsaken till att man tappar medarbetare, är att man som arbetsgivare inte investerar i utvecklingen av sitt humankapital. Mentorskapet är därför en strategisk investering, som leder till att viktig kompetens stannar kvar i bolaget och därmed bidrar till långsiktighet och resultat.

3. Stärker företagskultur och arbetsgivarvarumärke

Att som bolag investera i mentorskap har en stärkande inverkan på företagskulturen, då det visar på omsorg och intresse för utvecklingen av bolagets viktigaste tillgång; human-kapitalet. Framförallt leder det till att man som medarbetare känner sig delaktig, inspirerad och inkluderad, något som i sin tur stärker samarbete och engagemang – med lägre personalomsättning och stabil organisation som konsekvens. Det bygger samtidigt bolagets arbetsgivarvarumärke starkare, och skapar en attraktiv arbetsplats att vara på och söka sig till.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och våra mentorer kan hjälpa dig och din organisation med? Kika då på vad vi kan göra för ert bolag eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-09-15

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom våra erfarna och inspirerande mentorer.