En ruggig decemberdag förra året, på en av många långpromenader, dök första tanken om en plattform för professionellt, kvalitativt, mentorskap upp. Bara några timmar senare hade fröet såtts, till det som strax innan midsommar lanserades som VOCA Mentorship.

Med lång erfarenhet från ledarskap, både mitt eget och andras, kändes det extra viktigt att redan från början sätta tonen för sunda värderingar – värderingar jag, och mentorerna som valt VOCA som sitt varumärke, genuint kan stå för.

Ordet ”voca” kommer från latin, och översätts idag med ”ring” eller ”ring upp” – vilket är ett aktivt val till att föra ett samtal. Men VOCA är också en akronym som speglar vår värdegrund och de förutsättningar vi tror krävs för att skapa ett personligt, tryggt och utvecklande mentorsamtal.

Vulnerability | Openness | Compassion | Accountability

Sårbarhet (vulnerability) är ett ord som kanske skrämmer några. Men att våga vara sårbar är en nyckel för att skapa djupare band i alla relationer. Det bidrar också till att skapa förtroende, tillit, och genuinitet i ett samtal. Att blotta strupen kring rädslor, drömmar, känslor och kanske misstag, kan ibland kännas obekvämt – men viktigt att komma ihåg är, att vi alla bara är vanliga människor. Det som syns på utsidan är inte alltid det som händer på insidan…och att dela erfarenheter med andra stärker banden mellan oss, och skapar samhörighet.

Att vara öppen (openness) handlar om att öppet erkänna för sig själv och andra kring var man befinner sig i detta nu; som människa, kollega, ledare, partner, förälder etc. Hur ser livet ut, och hur balanserar man de olika delarna? Vad utmanar och vad får passionen att flöda? Det handlar också om att vara mottaglig och nyfiken på nya infallsvinklar och samtidigt våga titta på sig själv och ärligt stå för sin egen del av det som sker. Öppenheten innebär också att bjuda på erfarenheter, utmaningar, succéhistorier…drömmar och idéer – och samtidigt vara mottaglig och nyfiken på nya sätt att se på världen.

Förmågan att kunna leva sig in i det som sägs i en dialog, och ha förståelse för det som är besvärligt och utmanande, handlar om att känna in och visa medkänsla (compassion). Att visa på empati och stötta varandra i stort och smått, och tillåta varandra att vara oss själva med alla sidor och känslor som vi har, ger ytterligare en dimension till samtalen vi för och relationerna vi skapar, och är grundläggande för skapandet av tillit.

Att vara ansvarstagande (accountability) är viktigt för oss på VOCA och något vi känner starkt för i relation till mentorskapet. Vi vill att våra kunder och adepter ska vara nöjda, och det kräver ett ansvarstagande, inte bara från oss – men även adepten – för samtalet, för förloppets utveckling och framdrift och för att vi faktiskt går i mål med det vi kommit överens om.

Delar du våra värderingar och är nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och vi kan hjälpa dig att ta ditt ledarskap vidare till nästa nivå? Kika då in bland våra mentorer eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-09-10

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!