Att arbeta för att bygga ett starkt självledarskap kan ju kännas som givet i en organisation. Vi vet fördelarna i form av effektivitet, agilitet, ansvarstagande och inte minst…högre engagemang!

 

Vi kommer från – och fortsätter vara i – tider av förändring, där hybridarbete och digitalisering har varit en katalysator för att utveckla nya sätt att leda. Och förståelsen för att det inte är tillräckligt med ett beslutstagande som ligger hos bara några få, har också ökat.

Alla behöver vara med på resan och förstå vision och strategi. Och alla behöver aktivt bidra och engagera sig genom att ta beslut i sin egen vardag, kring sina egna mål. Och en decentralisering av ledarskapet är därför helt nödvändig.

Men vad behövs då för att skapa ett fungerande självledarskap? Och är det så enkelt egentligen?

Rent praktiskt handlar mycket om att;

  • skapa samsyn och delaktighet kring vision, strategi och övergripande mål
  • introducera verktyg som gör det enkelt för alla att sätta egna mål som ligger i linje med de affärsmål som styrelse och ledning beslutat om
  • sätta tydliga förväntningar kring ”huret”, dvs, hur vi agerar utifrån värdegrund och spelregler

Men för att alla ska vara med på banan, och känna sig trygga i att ta beslut – så kommer vi in på ledarskapet i ett annat perspektiv. I perspektivet av att skapa en trygg och tillitsfull miljö – där mandaten kring beslutstagande är tydliga och där besluten faktiskt delegeras. Alla ledare är inte duktiga på att släppa kontrollen över beslutstagandet – och då fallerar hela idén med självledarskapet.

Att som ledare leda medarbetare, som leder sig själva, kräver ett ledarskap som till mångt och mycket kräver mer av dig som ledare, än i ett hierarkiskt ledarskap där du fattar alla beslut själv.  

Det handlar om att;

  • uppmuntra och stärka dina medarbetare med tydliga ramar
  • coacha och guida och vara nyfiken på mina medarbetare och deras arbete på ett sätt som undanröjer svåra hinder och möjliggör positiv leverans
  • feedbacka konstruktivt så att dina medarbetare utvecklas och vänder motgång till framgång
  • engagera genom att visa på vägen, på bolagets vision och mål – och genom att tydligt leda dig själv

Ledarskapet blir därför en kombination av att i vissa situationer enbart vara en stöttande roll och i andra, en ledande, vilket kan vara nog så utmanande. För dig som ledare krävs att du är prestigelös – och ser att ”tillsammansskapet” är viktigare än den enskilde personen – samtidigt som det handlar om mod nyfikenhet och en stor portion självinsikt.

Är du nyfiken på att bygga självledarskapet starkare i just din organisation? Och behöver du hjälp med att stärka ditt eget ledarskap – du som ska leda medarbetare som leder sig själva?

Hör då av dig till oss på VOCA Mentorship på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare. Eller – kika in på Hitta din mentor här – Boka online | VOCA Mentorship för att lära dig mer om våra mentorer. Och varför inte passa på att boka ett provsamtal?

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2022-05-03

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom våra erfarna mentorer.