”Med lojalitet och förtroende som min ledstjärna strävar jag efter att skapa en trygg miljö där du kan växa och utvecklas. Jag tror att ett stabilt och tryggt fundament är avgörande för personlig och professionell utveckling.”

Med över 25 års erfarenhet som säkerhetschef inom både offentlig och privat sektor, har jag haft privilegiet att verka i både internationella och nationella roller. Min breda erfarenhet ger mig ett brett perspektiv på säkerhetsfrågor och riskhantering i en komplex marknad.

Genom att ha arbetat i olika länder, kulturer och miljöer har jag mött en mängd olika utmaningar vilket utvecklat en kreativ förmåga att hitta innovativa och flexibla lösningar. Jag kan hjälpa dig att applicera dessa lösningar i din organisation, vilket ökar din förmåga att hantera komplexa problem på ett effektivt sätt och förstå och adressera ledningens prioriteringar och oro.

Mitt mål som mentor är att använda min erfarenhet för att förbereda dig noggrant för varje utmaning, stärka din förmåga att skapa säkra miljöer, och hjälpa dig att bygga en karriär grundad på integritet och förtroende. Tillsammans kan vi säkerställa att du inte bara blir en oumbärlig tillgång för din organisation, utan också en respekterad och inflytelserik ledare.

Med mig som mentor får du stöd och hjälp inom systematiskt säkerhetsarbete, riskhantering, krishantering, kontinuitetshantering och kommunikation-och förändringsstrategi samt ledarskap och styrning kopplat till det. Som person värderar jag tålamod, lojalitet och en positiv inställning högt. Att vara nyfiken skapar ett intresse att utvecklas och jag lever som jag lär, min mentor lärde mig följande citat som jag än idag tycker är så tydligt och bra ”människor och fallskärmar är som bäst när dom utvecklas”.

Jag finns tillgänglig digitalt och i Stockholm och våra samtal är på svenska eller engelska.

Pris för privatpersoner/60 min: 2500 kr (inkl. moms). För mentorförlopp om 6, 9 eller 12 gånger erbjuds rabatterat paketpris.

BOKA MENTORSKAP MED MIG!

Både jag och VOCA Mentorship är måna om att du får det mentorskapet, som just du söker. Därför rekommenderar vi dig att börja med ett kostnadsfritt provsamtal, för att därefter ta ställning till hur du vill lägga upp ditt mentorskap framåt.

Anmäl dig till ett 20 minuters kostnadsfritt provsamtal!

Boka provsamtal

Boka Fler samtal