Om inte så länge, är det dags för mig att säga ”tack” och förhoppningsvis ”på återseende” till en av de adepter jag haft förmånen att få samtala med under ett helt års tid. Och det är med tacksamhet och stor ödmjukhet jag ser tillbaka på våra samtal och problemställningar vi diskuterat under vår tid tillsammans – hen som ambitiös VD i en spännande och innovativ bransch, och jag som mentor med fokus på ledarskapet, VD-rollen och det strategiska arbetet.

Jag beundrar hens mod, och förmågan att transparent och ärligt berättat om mot- och medgång, samtidigt som hen satt ord på sina känslor. Och jag fascineras, som så många gånger förut, över hur ensamt det kan vara, att vara företagsledare.

Att kliva på som VD i ett bolag som går från att vara ägarlett till ägarstyrt, är ingen enkel uppgift. Än mer komplex blir den, om det samtidigt handlar om ett bolag som är resultatet av två organisationer som slagits samman till en – där ägare både agerar styrelse och ledningsgrupp. Rollerna blir lätt otydliga, inte bara för den nya VD:n, men även för ägare som tidigare varit vana att både styra skutan och agera operativt.

Förväntan på VD-rollen är stor – inte bara den egna, men framför allt den från ledningsgrupp och organisation. Och även om man som VD bör ha en nära relation till sin närmaste chef, styrelseordförande, så är det inte alltid man vill blotta sina tankegångar innan man känner sig helt trygg i dem. Är styrelseordförande dessutom ägare kan det vara ännu mer utmanande.

Att ta hjälp av en livlina utanför bolaget, är därför en investering värd att tänka över – och något som även Agneta Olsson och Annika Hall skriver om i sin bok Extern VD, så lyckas du – där de blandar egna och andras erfarenheter tillsammans med forskning, och skapar ett fantastiskt verktyg som varmt rekommenderas till blivande och nuvarande VD:ar.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och våra mentorer kan vara din livlina utanför bolaget? Kika då på vad vi kan göra för ert bolag eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom våra erfarna och inspirerande mentorer.