Det är viktigt att sätta vision, mål och tydliga strategier för ett bolag – med svar på frågor som ”vart ska vi”, ”var är vi” och ”vad ska vi göra för att nå dit”. Minst lika viktigt för dig som VD och ledare – kanske till och med ännu viktigare – är det att reflektera över ditt eget ledarskap, och fundera kring vad det är som du gör bra respektive vad du skulle kunna förbättra. Det är du som ska inspirera och leda organisationen och få alla att, med största engagemang, vilja arbeta åt samma håll.

Att vara helt ärlig när man tittar på sitt eget ledarskap, är inte alltid enkelt. Situationer och miljön du är verksam i, påverkar hur du agerar som ledare i vardagen. Och med all respekt så kan det vara svårt att inse hur mycket omvärlden, med krav från styrelse och ägare, har inflytelse på förmågan att vara närvarande, lyhörd och tillgänglig för sina medarbetare.

Involvera därför regelbundet dina medarbetare och kolleger, och be om konstruktiv feedback som exemplifierar hur de upplever dig i din ledarroll och hur den eventuellt också skiftar från situation till situation. Var öppen och tacksam för det du får till dig – och var nyfiken på hur detta kan leda till en möjlighet för dig att utvecklas.

Använd din nyfunna kunskap till att sätta din egen vision kring ditt ledarskap, och vad du behöver agera och reagera på för att nå dit – för din egen och dina medarbetares skull;

1.     Definiera vem du är som ledare.

Vilken ledarstil bottnar du i, och skiftar den från situation till situation? Vilka är dina absoluta styrkor? Hur tar du dina medarbetare från vision till resultat? Och allra viktigast; hur upplever andra ditt ledarskap, och stämmer deras bild med den du har skapat om dig själv? Om bilderna inte stämmer överens, ja då är det problematiskt.

2.     Hur ser visionen för ditt ledarskap ut?

Innehåller din vision hur du engagerar och lyfter dina medarbetare på individ- och teamnivå? Känns den i hjärtat och kommer den att inspirera andra att följa dig på den resa du vill göra i ditt uppdrag? Möjliggör din vision att du och dina medarbetare, bolagets viktigaste resurser, når de resultat ni önskar, tillsammans?

3.     Tydliggör hur du ska minska gapet mellan det ledarskap du har idag och visionen om hur du, som ledare, vill vara.

Hur stort är gapet, och vad kommer krävas av dig för att minska det? Är det realistiskt, och gör det dig glad? Med en tydlig strategi kring vad du önskar från dig själv, och ett dagligt fokus på att din vision, kommer att göra skillnad.

Glöm inte att det är ett privilegium att vara ledare – och att du har ett ansvar att vara den bästa ledaren som just du kan bli.  

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och vi kan hjälpa dig att ta ditt ledarskap vidare till nästa nivå? Kika då in bland våra mentorer eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-08-27

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!