I dagens föränderliga arbetsklimat har vi som ledare ett allt större behov av att snabbt tillgodogöra oss ny kompetens, för att på bästa sätt kunna utmana befintliga strukturer och affärsmodeller. Vi är väl bekanta med buzzwords som distansledarskap, självledarskap och förändringsledning – men i realiteten handlar det om något så enkelt som att ingen människa är en ö. Vi befinner oss som ledare alltid i relation till andra och behöver också andra för att utvecklas. Men hur får vi till oss relevant kompetens och erfarenhet kring nya områden och tankesätt på kort tid, så att vi kan göra den skillnaden som krävs för att leda våra bolag och medarbetare in i framtiden?

Svaret på det är professionellt mentorskap, där forskning tydligt visar på att man som ledare utvecklas och förbättrar sina resultat snabbare (och mer hållbart) tillsammans med just professionella mentorer: ”Vi ser mentorskapet som en genväg till utveckling för ledare och bolag, eftersom mentorskapet både utmanar och ställer krav, men också bjuder på kompetens och erfarenhet inom efterfrågade områden. Mentorskapet bidrar till ett bättre beslutstagande för ledaren och i många fall också undvikande av kostsamma misstag.”

Orden kommer från Fredrika Erlandsson som strax innan midsommar lanserade VOCA Mentorship, ett nordiskt bolag som erbjuder kvalitativt mentorskap med fokus på att utveckla, stödja och agera bollplank till seniora ledare. ”Under flera år har jag haft förmånen att få arbeta med mentorskap riktat mot ledande roller, och VOCA Mentorship ger mig möjlighet att, tillsammans med ett härligt gäng erfarna mentorer, få göra mer av det jag brinner för. Samtidigt så ser jag, och mentorerna som valt VOCA som sin plattform, att det finns ett behov att fylla. Det gör det såklart ännu mer intressant.”

Fredrika kommer själv med erfarenhet från en lång rad ledningsstrategiska roller, och är övertygad om att vi i dagens föränderliga arbetsklimat har ett allt större behov för att snabbt, och med hög kvalitet, få tillgång till ny kunskap och erfarenhet – och samtidigt få råd och stöd på vägen i de många förändringsarbeten som pågår.

PRESSMEDDELANDE – 1 SEPTEMBER 2021