”Att se människor växa och utvecklas, samt uppnå större potential än vad de kanske själva inte ens trodde på, det är en härlig känsla och inspiration.

Att arbeta som chef innebär just den möjligheten, att få se och hjälpa de som successivt tar större och tuffare uppdrag, de som växer förbi en själv och de som tar sig framåt både i karriären, och kanske viktigast, utvecklas på det personliga planet.

Som chef har jag haft privilegiet att stödja individer som tar på sig allt större och mer utmanande roller, överträffar sina egna förväntningar och växer både professionellt och personligt.

Jag har över 30 års erfarenhet av chefs- och ledarskap, med ansvar för personalgrupper på olika nivåer, från 10 till 1 000 medarbetare. Jag har arbetat med större och föränderliga personalgrupper, där förändrings- och utvecklingsbehov har varit på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Jag har hanterat områden som resultatuppnåelse, arbetsmiljö, ekonomi, försäljning, kvalitet, kundrelationer, produktion, EU-frågor, säkerhet, krisledning och kontinuitetsplanering inom den internationella transport- och säkerhetsbranschen.

Min bakgrund inkluderar erfarenhet från både små och stora företag i näringslivet och jag har även övergått till den offentliga sektorn inom rättsväsendet. Denna omväxling har gett mig insikt i de olika utmaningarna inom ledarskap och verksamhetsstyrning. Utöver mitt yrkesliv är jag engagerad inom föreningslivet och har förtroendeuppdrag inom ideell verksamhet, politik och totalförsvar.

Det skulle vara en ynnest för mig att bli din mentor och stödja din personliga utveckling som chef, ledare och individ. Jag är fast besluten att använda min erfarenhet för att hjälpa dig nå din fulla potential och uppnå de resultat du strävar efter.

Jag finns tillgänglig digitalt och i Stockholm, och samtalen föregår på svenska eller engelska.

Pris för privatpersoner/60 min: 2400 kr (inkl. moms). För mentorförlopp om 6, 9 eller 12 gånger erbjuds rabatterat paketpris.

BOKA MENTORSKAP MED MIG!

Både jag och VOCA Mentorship är måna om att du får det mentorskapet, som just du söker. Därför rekommenderar vi dig att börja med ett kostnadsfritt provsamtal, för att därefter ta ställning till hur du vill lägga upp ditt mentorskap framåt.

Anmäl dig till ett 20 minuters kostnadsfritt provsamtal!

Boka provsamtal

Boka Fler samtal