När man ställer frågan kring vad ett gott ledarskap är, så kan svaren vara väldigt olika. Inte alltför sällan träffar vi inom VOCA Mentorship Vd:ar och ledare som tror att de måste kunna och veta allt om både bolag och organisation. Att de måste vara den person som sitter på alla svaren, och om inte – ja, då är man per definition ingen duktig ledare. Kraven på prestation och kontroll är enormt höga – och tiden, kraften och orken till ett närvarande och tillitsfullt ledarskap minskar – och med det, engagemangsgraden i organisationen.

Att som ledare tro att ensam är stark, är en orimlighet i denna värld som konstant är i förändring. Och många tycks dessvärre också glömma bort vad ett hälsosamt ledarskap faktiskt handlar om.

Ledarskap handlar inte om egen framgång, men om att omge sig med bra människor och skapa rätt förutsättningar för att tillsammans nå resultat.

Det är här ödmjukheten kommer in. Ödmjukhet inför lärande, och insikten kring att den egna kompetensen inte alltid räcker till, men att vi behöver varandra för att skapa vägen framåt.

En ödmjuk ledare förstår att hen inte alltid är den smartaste personen i rummet, och hen vet – och är trygg i – att hen inte heller behöver vara det. En ödmjuk ledare uppmuntrar också sina kolleger, respekterar och lyssnar in åsikter, och rosar bra idéer…oavsett vem som kläckt dem. Ödmjuka ledare tar också ansvar för felaktiga beslut och när saker inte går deras, eller bolagets, väg.

Det finns de som likställer det att vara ödmjuk med svaghet och brist på mod.  Forskning inom psykologi visar på motsatsen. Ödmjukhet associeras där i stället med personliga kvalifikationer som uppriktig, rättvis, opretentiös och autentisk. Och ingen av dessa är motsatser till det att vara stark och modig. Inte sant?

Våga vara ödmjuk. Inför dig själv, din roll och din kompetens – men framför allt inför lärande och för dina medarbetare.

Det är det som kommer att göra skillnaden för framtiden.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship kan hjälpa dig att våga vara dig själv som ledare, och utveckla de sidor av dig, som leder både dig och dina medarbetare till framgång? Kika då in bland våra mentorer eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-11-18

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!