Varje VD vet att rollen man sagt ja till, både är ensam och utsatt. En roll som dessutom lätt blir klämd mellan styrelse och organisation.

Kraven på leverans är höga, och det kan kännas utmanande att blotta strupen inför styrelsen och provprata kring utmaningar och idéer, innan de är underbyggda med fakta och strategier. Kanske är det även så att den egna upplevelsen är att man saknar spetskompetens inom ett kommande projekt eller ifrågasatt område.

Styrelsens roll är att tillsätta en VD som ska leda bolaget framåt i enlighet med ägardirektiv – en VD vars absolut viktigaste uppgifter är att bygga en stark och kompetent organisation och tillika kultur, för att tillsammans med sina medarbetare kunna leverera resultat i linje med vision och strategi.

För det krävs ett engagerat och gott ledarskap, med förståelsen kring att det är tillsammans resultatet skapas och att ensam inte är stark, samt att varje del av ledningsgruppen är där för att bidra med spetskompetens i kombination med strategisk höjd. Ledarskap handlar ju inte om den egna framgången, men om att omge sig med bra människor och skapa rätt förutsättningar för att tillsammans nå resultat.

Hur ger man då som styrelse sin VD de bästa förutsättningarna för att lyckas i sin roll?

Ja, självklart genom att finnas där med egen tillit och stöd. Men också genom att förstå att VD:s roll är just utsatt, att den är en roll som ibland hamnar i kläm – och att den framför allt handlar om att leda bolaget till framgång.

Att stötta VD med ett externt mentorskap och ett konfidentiellt bollplank utanför relationen mellan VD och styrelseordförande är ett smart sätt för styrelsen att hantera risker och stötta sin absolut viktigaste tillgång. Inte bara då det skapas ett särskilt rum för att fritt testa idéer och strategier – men det ger också VD och bolag en genväg till spetskompetens inom områden som kanske brister, eller där nytt fokus krävs.

Mentorskapet ger dessutom tillgång till någon som själv gjort en liknande resa, med insikter kring både bolagsstyrning, ledarskap och styrelsemanagering; ett mentorskap med en helt oberoende agenda, där samtal kan flyta prestigelöst och kreativt och där VD tryggt kan få utlopp för tankar och idéer, utan att behöva navigera mellan ägarintressen och personliga kopplingar till bolaget.

Att ge sin VD möjlighet att utmanas både professionellt och personligt, och med det bygga självförtroende i sitt ledarskap och sin förmåga att driva bolaget till framgång, är en strategiskt bra val – och en investering som kommer att göra skillnad, både för VD och bolag, men även för er som styrelse.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship kan hjälpa dig som styrelseordförande, och din styrelse, att ge din VD de bästa förutsättningarna för att lyckas? Hör då av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2022-01-10. VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!