Vi känner alla igen en motiverad och engagerad medarbetare. Produktiviteten är hög och de springer den där extra sträckan, för att leverera till satta mål. Men varför? Jo – för att de vill. De känner sig delaktiga, inspirerande och förstår sitt eget bidrag till den övergripande visionen.

Tänk om alla organisationer fungerade så – med medarbetare som med glädje, energi och inspiration studsade till jobbet varje dag för att, tillsammans med andra, bidra till resultatet. Flera av er tänker säkert att det är orimligt att tro, att det går att uppnå. Men vi menar att det går.

Det går…om ni har ett ledarskap som konstant inspirerar och motiverar sina medarbetare.

Här är 5 sätt som hjälper hjälper dig i ditt ledarskap att bygga, och bibehålla, motivationen i just din organisation.

1.       Sätt individuella mål länkade till den övergripande planen

Att skapa delaktighet, mål och mening är viktigt – och att ha en tydlighet kring förväntan och leverans bidrar till högre engagemang och vilja att nå resultat. Att förstå vad den egna insatsen betyder för den gemensamma leveransen för ett bolag är A och O, och skapar en bild av vad succé betyder, inte bara för bolaget i sig, men också för den enskilde individen. Att känna att det man gör är meningsfullt bidrar till stolthet över att vara en del av resan och samtidigt ökar det viljan av att ge det där lilla extra.

2.       Fira segrar – stora som små

Att fira när det går bra, är viktigt – det är bara enkelt ibland att glömma bort att alla segrar är viktiga, oavsett om de är stora eller små. Ofta tenderar vi att fokusera på de stora vinsterna, men att lyfta de mindre leveranserna, delmålen som ska bidra till det stora, övergripande målet, är minst lika viktigt. Det handlar om att skapa motivation i vardagen. Och glöm inte att mål inte alltid måste vara nyckeltalsorienterade – det kan vara andra insatser som rosas; hjälpsamhet, socialt engagemang, kulturbärare, mm.

3.       Ge meningsfull feedback

Att rosa varandra är fantastiskt, och känns många gånger enkelt. Men det vi ofta glömmer är att konkretisera vad det egentligen är vi menar med till exempel; ”Bra gjort!”. Vad var det som var bra? Och varför var just det något du ville belysa extra mycket?

Likadant är det såklart när vi ger mer konstruktiv feedback för att hjälpa någon att utveckla ett område – det är viktigt att vara tydlig och ge exempel. Kom också ihåg att det som uppfattas som mer ”negativt” lättare fastnar – se därför till att ofta ge feedback på positiva delar så att känslan varje medarbetare har med sig, är just det. Positiv.

4.       Uppmuntra lärande och problemlösning

Att som ledare finnas till hands är bra, men att låta medarbetare själva lösa problem och lära sig nya saker bygger självförtroende och skapar tillit i organisationen. Alla behöver få känna att man bidrar med värde och är en viktig del av helheten.

Lyssna på ditt team, låt varje individ ta ansvar – och bygg en miljö där ett misslyckande är en del av utvecklingsprocessen snarare än något negativt.

5.       Håll vad du lovar!

Vi har alla varit där. Lovat något vi inte kan hålla, eller blivit lovade något som aldrig blev av. Men för att skapa en tillitsfull arbetsplats så krävs det att löften infrias. Från alla. Uppifrån och ner. Som ledare har vi en röst som förknippas med den för hela verksamheten, vilket betyder att om du inte håller det du utlovat, så kan förtroendet för bolaget som helhet skadas.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och vi kan hjälpa dig att bygga och bibehålla motivation i din organisation? Kika då in bland våra mentorer eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-10-13

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom erfarna och engagerade mentorer. Kika in på vår hemsida här!