Många av er står under kommande månader inför arbetet med att revidera, utmana och/eller sätta en ny, långsiktig plan för ert bolag. Flera av er har säkert också tagit ett djupt andetag inför detta arbete, eftersom det inte alltid är helt enkelt, att faktiskt förankra en strategi och skapa samsyn mellan styrelse, ledning och organisation. Många strategiarbeten blir tyvärr ett dokument som hamnar i skrivbordslådan, och så fortsätter man att arbeta på som vanligt.

Alltför ofta stöter vi på just detta fenomen, och väldigt ofta beror det på att strategin är för komplicerad. Den är inte formulerad på ett enkelt och tydligt sätt, men blir istället spretig och svår att tillgå. Många gånger har man också misslyckats med att skapa en realistisk plan, som engagerar och driver ett faktiskt agerande hos medarbetarna.

Grunden för varje strategi ligger i frågorna vart (ska vi) och var (är vi) tillsammans med vad (ska vi göra för att nå dit) och varför (gör vi detta) – och det som gör en stor skillnad för om strategin blir det styrmedel den faktiskt ska vara, handlar om 3 ganska enkla saker;

1)   Våga prioritera

Våga prioritera de 3 – 4 absolut viktigaste områden ni behöver fokusera på för att nå ert satta mål, och våga också välja bort det som inte är relaterat till just dessa områden.

2)   Sätt tydliga och SMART(a) mål

Tydliggör vilka övergripande mål ni som bolag har och se till att de är SMART(a) (specifika, mätbara, accepterade och realistiska) och engagera samtidigt era medarbetare i att ta ansvar och känna delaktighet för sina egna mål och aktiviteter, länkade till den övergripande strategin.  

3)   Följ upp på mål och aktiviteter

Följ upp mål, nyckeltal och aktiviteter regelbundet, och skapa i vardagen en gemensam bild för organisation, ledning och styrelse, kring vart på resan mot det övergripande målet ni är.

Är du nyfiken på hur vi på VOCA Mentorship och våra mentorer kan hjälpa dig och din organisation med strategiarbete, ledarskap och målstyrning? Kika då in på vår hemsida  Mentorskapsprogram för företag – Kontakta oss | VOCA Mentorship eller hör av dig direkt till oss på hello@vocamentorship.com så hjälper vi dig vidare.

Fredrika Erlandsson, VD & Grundare, VOCA Mentorship, 2021-08-11

VOCA Mentorship erbjuder anpassat mentorskap till ledare och organisationer som vill utvecklas inom det moderna ledarskapet, och erbjuder bred kompetens genom våra erfarna mentorer: Hitta din mentor här – Boka online | VOCA Mentorship