”Jag tror på att se affären utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar både mjuka och hårda värden.”

Jag kommer med en lång och bred erfarenhet från ekonomi- och verksamhetsstyrning, där jag under mer än 20 år arbetat i detaljhandeln och konsumentvarubranschen. I huvudsak har mina roller varit på på ledningsnivå med fokus på styrning och utveckling av hela varuförsörjningskedjan, tillsammans med verksamhetsstyrning, affärsplanering och ledningsarbete. Min förmåga att se till helheten är stor, varför jag ofta drivit affärsplaneringsprocesser, med strategi och målsättningar med mjuka och hårda värden för respektive bolag.

I mina roller som CFO i tillväxtbolag, har fokus varit att stärka lönsamhet och säkra likviditet, samt att utveckla struktur, processer och IT-system för att klara av en snabb tillväxttakt.

Med VOCA får jag möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter, från en rad olika bolag, och samtidigt vara med på en ny utvecklingsresa tillsammans med nyfikna och härliga adepter.

Med mig som mentor får du stöd och hjälp inom bolagsstyrning, ledarskap, retail, strategi, styrelsefrågor, verksamhetsutveckling och supply chain.

Jag finns tillgänglig digitalt och i Göteborg, och samtalen föregår på svenska.

Pris för privatpersoner/60 min: 1900 kr (inkl. moms). För mentorförlopp om 6, 9 eller 12 gånger erbjuds rabatterat paketpris.

BOKA MENTORSKAP MED MIG!

Både jag och VOCA Mentorship är måna om att du får det mentorskapet, som just du söker. Därför rekommenderar vi dig att börja med ett kostnadsfritt provsamtal, för att därefter ta ställning till hur du vill lägga upp ditt mentorskap framåt.

Anmäl dig till ett 20 minuters kostnadsfritt provsamtal!

Boka provsamtal

Boka Fler samtal